Bosontginning

Vandewiele Recycling heeft al het nodig materieel om een gans stuk bos te rooien en de gestelde deadlines te respecteren.
Van het vellen van de bomen, tot het wegvoeren van alle hout tot en met het klaarmaken van de percelen voor herbebossing of een ander gebruik, kunnen wij u helpen.

Contacteer ons om u onze referenties inzake bosontginning voor te leggen.